>> NGHỆ AN - HÀ TĨNH |

UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể
Tin đăng ngày: 16/12/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu vừa ký ban hành Quyết định 60/2021/QĐ-UBND ngày 15/12 về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Quyết định này quy định việc ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Vinh (gọi chung là UBND cấp huyện) thực hiện việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để: Tính tiền bồi thường khi thu hồi đất; tính tiền sử dụng đất khi giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (quy định tại Điểm e, g, h Khoản 2, Điều 118, Luật Đất đai năm 2013) và các thửa đất nhỏ hẹp; tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, giao thêm các lô đất ở và giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân; xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền và giao đất đúng thẩm quyền trước 01/7/2004 cho hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nay đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại Quyết định, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể trong các trường hợp: Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất nông nghiệp (mức giá đất cụ thể được phê duyệt không cao hơn mức giá đất nông nghiệp cùng loại đất quy định tại Bảng giá đất hiện hành x (nhân) hệ số K do UBND tỉnh Nghệ An ban hành hàng năm); Giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở.

Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất ở không thông qua đấu giá QSD đất (quy định tại điểm e, g, h khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013) và các thửa đất nhỏ hẹp (để giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Quyết định số 20/2001/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh Nghệ An quy định việc rà soát, công bố, công khai danh mục, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Nghệ An) trong trường hợp chỉ có một người có nhu cầu sử dụng đất.

Giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; giá đất cụ thể các lô đất giao thêm có thu tiền sử dụng đất (theo quy định hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An). Giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở khi giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của khu đất hoặc thửa đất có giá trị (tính theo giá đất quy định tại Bảng giá đất hiện hành) từ 20 tỷ đồng trở lên. Mức giá được xác định theo giá đất thị trường tại thời điểm xác định giá đất và không thấp hơn mức giá đất ở quy định tại Bảng giá đất hiện hành x (nhân) hệ số K do UBND tỉnh ban hành hàng năm và chưa bao gồm chi phí bồi thường GPMB, xây dựng hạ tầng và chi phí khác liên quan (nếu có).

Giá đất để quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm nộp tiền đối với trường hợp nhà nước giao đất không đúng thẩm quyền và giao đất đúng thẩm quyền trước 01/7/2004 cho hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Phần diện tích đất còn lại chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có) thực hiện việc thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thời gian ủy quyền đến hết ngày 31/12/2023.

UBND tỉnh yêu cầu điều kiện ủy quyền như sau: UBND cấp huyện thực hiện việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất được quy định tại Quyết định này và phải tuân thủ quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Đối với việc phê duyệt giá đất cụ thể tại khu vực giáp ranh (được xác định từ đường địa giới hành chính giữa các huyện vào sâu địa phận mỗi huyện tối đa 500m), UBND cấp huyện có trách nhiệm gửi dự thảo Phương án giá đất cụ thể của địa phương mình cho UBND cấp huyện có đất giáp ranh. Trường hợp chênh lệch về mức giá đất tại khu vực giáp ranh trong dự thảo Phương án giá đất trên 30% (do có sự khác biệt về mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất), thì 02 bên phải chủ động thống nhất về mức giá đất tại khu vực giáp ranh trước khi phê duyệt. Trường hợp không thống nhất được thì báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn việc xác định giá đất cụ thể đối với các trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nội dung ủy quyền.

Sở Tài chính, Cục Thuế Nghệ An phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương thực hiện các nội dung có liên quan thuộc trách nhiệm, thẩm quyền quản lý.

UBND cấp huyện thực hiện việc xác định, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nội dung ủy quyền, tổng hợp khó khăn vướng mắc và kiến nghị đề xuất (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường giải phóng mặt bằng, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguồn: nghean.gov.vn

Từ khóa:

khác:

Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết dự định thực hiện loạt dự án ở Nghệ An ra sao? (29/3/2022)
FLC muốn làm đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng hơn 5 tỷ USD (23/2/2022)
Thủ tướng: Khẩn trương nghiên cứu giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu (23/2/2022)
Nga cảnh báo: ‘Châu Âu sẽ sớm phải trả giá gấp đôi cho khí đốt tự nhiên’ (23/2/2022)
Hà Tĩnh: D&N Group muốn làm tổ hợp khu nghỉ dưỡng và sân golf 6.000 tỷ đồng (23/2/2022)
Yêu cầu Bộ Công Thương và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về điều hành giá xăng dầu (21/2/2022)
Tình hình Ukraine: Tổng thống Zelenskiy kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, Ngoại trưởng Kuleba khẳng định không khiêu khích Nga (20/2/2022)
Biển Đông: Chuyên gia Australia nói về cơ hội đẩy lùi chiến thuật 'vùng xám' của Trung Quốc (20/2/2022)
Mỗi lít xăng A95 chịu 9.000 đồng tiền thuế (20/2/2022)
Nghệ An: Xây dự án nhà ở công nhân đầu tiên hơn 320 tỷ đồng (20/2/2022)
Đảm bảo quyền lợi hài hoà giữa doanh nghiệp, người lao động và tạo môi trường thu hút đầu tư tốt của tỉnh (20/2/2022)
Bình Thuận: Điều tra việc giao gần 5.300 m2 đất vàng cho Vietcombank không qua đấu giá (20/2/2022)
Đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh (20/2/2022)
Petrolimex, Hải Hà Petro, Mipec... vào diện thanh tra của Bộ Công Thương (20/2/2022)
Năm 2021: 6,6 triệu xe EV bán ra trên toàn thế giới (20/2/2022)
Đồng Tháp: Bắt cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ đồng (20/2/2022)
Thủ tướng Australia bực mình trước 'hành động liều lĩnh và vô trách nhiệm' của Trung Quốc (20/2/2022)
Pfizer cam kết sớm cung cấp 22 triệu liều vaccine cho trẻ 5-12 tuổi của Việt Nam (17/2/2022)
Triệu hồi hơn 1.200 xe Porsche Cayenne tại Mỹ do lỗi hệ thống treo (17/2/2022)
Tiềm ẩn nguy cơ tự bốc cháy, Hyundai và Kia triệu hồi gần 500.000 xe tại Mỹ (13/2/2022)
Formosa: Doanh thu đạt 5 tỷ USD, lợi nhuận đạt trên 1 tỷ USD (13/2/2022)
Đình công ở Công ty TNHH Viet Glory: Công đoàn vào cuộc Doanh nghiệp đồng ý tăng 6% lương cho Công nhân (13/2/2022)
Nối lại toàn bộ các đường bay quốc tế (13/2/2022)
Mỹ chính thức công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (13/2/2022)
NATO 15 năm không trả lời được câu hỏi của Tổng thống Putin, Nga phải đứng ở 'lằn ranh đỏ' (13/2/2022)
Ngoại trưởng Mỹ: Nếu Nga tấn công Ukraine, phương Tây sẽ phản ứng mau lẹ, thống nhất, quyết liệt (13/2/2022)
Buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường (9/2/2022)
Chiều 09/02 Nghệ An ghi nhận 989 trường hợp mới nhiễm COVID-19, trong đó có 155 ca cộng đồng (9/2/2022)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết một số doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022 (9/2/2022)
Công an tỉnh Nghệ An: Chung tay cùng người nghèo đón Tết (2/2/2022)
Nghệ An tiếp tục hỗ trợ 18.733 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (2/2/2022)
Những thú vui ngày Têt của đồng bào Mông (2/2/2022)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022 (2/2/2022)
Xuân của niềm tin, hy vọng và phồn vinh (2/2/2022)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước (2/2/2022)
Trao thưởng nhiều danh hiệu cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc (15/1/2022)
Thị xã Thái Hòa: Có cố ý không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân? - Bài 2 (15/1/2022)
Nghệ An: UBND thị xã Thái Hòa gây “khó dễ”, dân nghèo sống trong căn nhà chờ sập? (15/1/2022)
Nghệ An: UBND tỉnh có “ưu ái” cho doanh nghiệp liên tục vi phạm về tiến độ? (15/1/2022)
Bệnh viện tỉnh Nghệ An mua 525.000 đồng/bộ kít test của Công ty Việt Á (26/12/2021)
Quảng Bình nhập kit xét nghiệm của Việt Á được “chiết khấu” hơn 20% (26/12/2021)
Quảng Trị mua hơn 30 tỉ đồng kit test Covid-19 Việt Á: Công an tỉnh vào cuộc (26/12/2021)
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An (26/12/2021)
Hà Tĩnh: Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh kiểm điểm công tác năm 2021 (26/12/2021)
Chiều 26/12, Nghệ An ghi nhận 49 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 11 ca cộng đồng tại TP Vinh và huyện Quỳ Hợp (26/12/2021)
Nghệ An: Lực lượng Hải quan phối hợp bắt đối tượng vận chuyển ma túy đá (26/12/2021)
Vietnam Airlines dự kiến lỗ gần 13.000 tỷ trong năm 2021, sẽ bán 27 tàu bay (26/12/2021)
Thủ tướng Canada chỉ trích Trung Quốc 'chơi xỏ' (26/12/2021)
Thanh Hóa dẫn đầu khu vực miền Trung về hút vốn FDI (26/12/2021)
CDC Hà Tĩnh: Công ty Việt Á đứng đầu liên danh trúng gói thầu “siêu” tiết kiệm (26/12/2021)
Nghệ An: Huyện Quỳ Hợp cho cá nhân xây dựng sân cỏ nhân tạo để kinh doanh trong sân vận động (26/12/2021)
Nghệ An: Dự án xây dựng không phép, sai quy hoạch nhưng ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay (26/12/2021)
Ban cán sự đảng Bộ TN & MT buông lỏng quản lý trong cấp phép khai thác than tại Quảng Ninh (26/12/2021)
Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị yêu cầu kiểm điểm (26/12/2021)
Chiều 16/12, Nghệ An ghi nhận 51 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 15 ca cộng đồng tại 6 địa phương (16/12/2021)
Đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (16/12/2021)
Bắt giữ 16 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu Resort (16/12/2021)
UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể (16/12/2021)
Cách chức vụ trong Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Cao Minh Quang (16/12/2021)
Trong tháng 11, cả nước nhập khẩu 15.356 ô tô nguyên chiếc các loại (16/12/2021)
 
  VIDEO CLIPS  
  PHÓNG SỰ ẢNH  
Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc các Sở: KH-ĐT, GTVT, Xây dựng và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Sáng nay (1/4), UBND tỉnh tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Xây dựng và Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Nghệ An tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 02/4, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Cửa Lò gặp mặt các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn

Sáng 3/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Doãn Tiến Dũng – Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như khó khăn, vướng mắc nhằm có định hướng phát triển mạnh mẽ hơn. Ông Hoàng Vĩnh Trường – Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An, các đồng chí phó chủ tịch UBND thị xã, trưởng một số phòng ban, cơ quan đơn vị thị xã và hơn 30 doanh nghiệp đại diện cho trên 350 khách sanh, nhà nghỉ trên địa bàn tham dự.

  TIÊU ĐIỂM  
Chiều 21/7, Nghệ An không ghi nhận trường hợp mới nào Dương tính với COVID-19
Từ 00h ngày 03/7, dừng cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg xuống thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vinh
Linh thiêng ngày Quốc giỗ
Nghệ An: Nhà máy trăm tỷ hoạt động “chui” sản xuất gạch trái phép
Đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức
Nghệ An: Cần làm rõ những sai phạm tại mỏ đá Lèn Chu
  QUẢNG CÁO - LIÊN KẾT  
 
  Trang chủ I  Nghệ An - Hà Tĩnh   I  Pháp luật - Xã hội   I  Trong nước   I  Thế giới   I  Kinh tế   I  Thể thao - Văn hóa   I  Công nghệ   I  Giải trí    

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP TNXN 

(Salogan: TIN NÓNG XỨ NGHỆ - Cập nhật từng giây)

 

Trụ sở: Số 2 đường Mai Hắc Đế, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Hotline O923.O16.O16 -WWW.TNXN.VN

Giấy phép Số 16/GP-TTĐT do Sở TT&TT Nghệ An cấp